Termeni și condiții de utilizare

Bine ai venit pe site-ul mmstiri.ro

TERMENI GENERALI
Te rugăm sa citești Termenii și condițiile de utilizare. Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului www.mmstiri.ro (denumit în continuare "Termeni și Condiții") stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.mmstiri.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Termenul de utilizator al site-ului mmstiri.ro se referă la "vizitatori". Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în intregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricarei prevederi din acestea.

FOLOSIREA ACESTUI SITE
Design-ul site-ului și conținutul publicat pe el în numele mmstiri.ro aparțin autorilor site-ului și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Puteți copia si printa conținutul site-ului doar pentru folosința dvs. personală, lipsită de intenție comercială sau pentru publicarea pe alte site-uri de știri. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea autorilor site-ului mmstiri.ro.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE
Datele dumneavoastra personale vor fi folosite doar în scopul declarat al acestui site, și anume pentru publicarea autorului oricărui tip de conținut publicat pe site. Ne obligăm să nu facem publice informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor noștri care lasă comentarii, decât în situații excepționale (sentințe judecătorești, orice alte situații prevăzute de legislația în vigoare).

PLATFORMELE DE COMUNICARE PUSE LA DISPOZIȚIE DE SITE
Site-ul vă pune la dispoziție platforme de comunicare între dvs. și ceilalți utilizatori (sistem de comentarii la articole).
Autorii site-ului mmstiri.ro nu își propun sa filtreze mesajele postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicatie.
Nu puteți publica, transmite sau face referire în comentariile publicate la următoarele:  
 - mesaje comerciale nesolicitate
 - recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu – informații confidențiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiunea "confidențial" sau cu orice altă mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piață al unui produs sau serviciu.
  - texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terț.
  - viruși sau orice alte secvente de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea site-ului sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).
  - mesaje a căror sursa este ascunsă, linkuri către alte site-uri web
  - "jocuri piramidale" sau orice altă activitate menită a înșela încrederea unor alte persoane, precum și orice activități similare unor fapte în privința cărora s-a probat în trecut potențialul infracțional.

Autorul site-ul mmstiri.ro își rezervă dreptul de a respinge publicarea unor comentarii care nu au legătura cu subiectul la care sunt exprimate, care aduc atingere imaginii unor persoane, care fac afirmații nefondate, care fac referiri subiective și neintemeiate la autorul articolului sau la autorii comentariilor anterioare, care fac reclama unor firme, produse, site-uri web, care instigă la ură, violență, care conțin un limbaj deplasat.

Vizitatorii sunt invitați să posteze comentarii constructive și de bun simț.

Pentru completari sau corecții la articolele postate pe site, folosiți datele din meniul "Contactează-ne".
Autorii site-ului își rezervă dreptul de a sterge comentarii deja postate pe site. Scrierea unui comentariu nu obligă în nici un fel autorul mmstiri.ro la publicarea acestuia.
În cazul în care se constată abuzuri în postarea comentariilor, autorul site-ului își rezervă dreptul de a bloca accesul la site al utilizatorilor care încalcă acest regulament. Răspunderea pentru conținutul comentariilor revine în totalitate autorilor acestora.

IMAGINILE ȘI CONȚINUTUL SITE-ULUI
Printre imaginile și conținutul materialelor apărute pe site-ul mmstiri.ro se află și materiale interzise spre vizualizare minorilor sau care pot fi considerate tulburatoare de unii vizitatori. Acestea pot conține avertizări în care se specifică dacă materialul este de asemenea natură. Autorul mmstiri.ro nu își asumă răspunderea în cazul în care minorii sau alte persoane sunt deranjate de un anumit material video sau foto, vizitarea site-ului mmstiri.ro fiind OPȚIONALĂ!
În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis pe adresa publicată în secţiunea Contact a site-ului.

COLABORARE
Persoanele interesate sunt invitate să trimită pe adresa redactie@mmstiri.ro materiale, fotografii, video etc. referitoare la Maramureș și la evenimentele de interes local și zonal. Prezintă interes orice eveniment petrecut Maramureș sau la care au luat parte maramureșeni, cu rugămintea ca aceste materiale să fie trimise într-un timp cât mai scurt de la producerea evenimentului.

Autorul site-ului mmstiri.ro își rezervă dreptul de a publica aceste materiale, de a le modifica pentru a căpăta o formă publicabilă, în linia site-ului. Articolele, imaginile foto și video vor fi publicate pe mmstiri.ro purtând semnatura autorilor acestora, cu nume integral, inițiale sau cu pseudonim, după dorința autorului sau autorilor.
Imaginile foto și video trimise pe adresa autorului, devin proprietatea autorului site-ului mmstiri.ro.

Orice declarații sau opinii exprimate pe acest site aparțin autorului articolului și nu reflectă opiniile autorului site-ului mmstiri.ro.

LIMITAREA RASPUNDERII
Administratorul Site-ului mmstiri.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Site-ului mmstiri.ro nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului mmstiri.ro și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înteleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectat de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului "așa cum sunt", "așa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice alta activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înteleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înteleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înteleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerati total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și impotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legatură cu Serviciul.